Hisingsbron

Hisingsbron

Då Göta Älvbron anses vara i dåligt skick, vilket medför stora kostnader för underhåll, planerar man att ersätta denna med en ny bro ungefär ett kvarter österut. Arpeggio heter det vinnande förslaget för bron, som kommer att få namnet Hisingsbron och är en lyftbro. Byggstart är planerat till 2015 och bron beräknas stå klar år 2020.

Eftersom den enda spårvagnsförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet går över Göta älvbron kan den gamla bron inte rivas förrän den nya står klar. 

illustratörens: Mattias Henningsson-Jönsson

Karta https://goo.gl/maps/fkLY1

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB