Järnvägsbron i Vänersborg (UVHJ-bron)

Järnvägsbron i Vänersborg (UVHJ-bron)

Klaffbron (Tyska bron, UVHJ-bron) är en järnvägsbro, 3500-2590-1, över Trollhättekanal i Vänersborg. Klaffbro, byggd 1914, med spännvidden 42 m, konstruktionslängden 68 m, bredden 5,8 m och en segelfri höjd på 2 m. Elmekaniskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/T2Pqn

Brohistoria
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3913708.ece

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB