Kinda kanal vid Hjulsbro

Kinda kanal vid Hjulsbro

Nya broar vid gammalt brofäste över Kinda kanal vid Hjulsbro i Linköping, byggda 2014.
En fast bro över forsen, 580-193-1, och en öppningsbar klaffbro över farleden, 580-191-1.

Den fasta bron har en längd på 11 m och bredden 2,8 m. Enkelklaffbron har längden 8 m, bredden 2,83 m samt ett hydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/fHVfM

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB