Norra länken, Stockholm

Norra länken, Stockholm

Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati. Vägen är en del av E20 och går till största delen i tunnlar, totalt 13 km varav 9 km bergtunnlar och 4 km betongtunnlar. 2014 öppnades sträckan Norrtull resp. Frescati och Värtan, 2015 öppnade sträckan mellan Norrtull och Tomteboda och 2106 öppnade sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. År 2019 öppnar Värtabanas tunnel. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem.

Norra länken är en del av Trafiksatsning Stockholm.

Karta https://goo.gl/maps/SfTYv

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB