Stallbackabron

Stallbackabron

Stallbackabron är en vägbro, 15-816-1, som tillhör både riksväg 44 och 45, belägen mellan Nyberg och Överby, passerar över Göta älv precis norr om Thn. Balkbro, byggd 1981, bestående av 2 spann varav det längsta är 76,5 m, konstruktionslängden är 1 381 m och bredden 14 m. Segelfri höjd är 28 m och en årsdygnstrafik på ca 23 000 fordon/dygn.

Karta https://goo.gl/maps/FbhJZ

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB