Brooklyn Bridge, NY

Brooklyn Bridge, NY

Brooklyn Bridge är den äldsta hängbron i New York. Bron sträcker sig över East River från Manhattan till Brooklyn och blev världens största hängbro när den var klar. Den var också den första hängbron vars konstruktion använde sig av stålvajer. Brooklyn Bridge började byggas år 1869 och invigdes fjorton år senare, den 24 maj 1883. Första dagen korsade 1800 fordon och 150300 personer bron. Kostnaden för att bygga bron, med huvudspann på 486 m, uppgick till 15 miljoner USA-dollar. Runt 27 personer förlorade livet i samband med att bron byggdes.

Studiebesök på Brooklyn Bridge, NY. Gammal bro innebär ständiga reparationer och bättringsmålning. GC-vägen ovanpå trafiken ger bilarna fler filer, sex stycken, på bron.

Karta https://goo.gl/maps/h7hJN

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB