Humber Bridge

Humber Bridge

Humer Brigde, byggd 1981, är en hängkabelbro i närheten av Kingston upon Hull, England. Total brolängd är 2 220 m, längsta hängspann är 1 410 m och bredd 28,5 m.

Inför reparationen av bärkablarna på Älvsborgsbron gjordes ett studiebesök på Humber Bridge. Man byggde även om åkvagnarna som används på Humber att passa Älvsborgsbron.

Karta https://goo.gl/maps/L3tq2

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB