Lennartsfors

Lennartsfors

Vägbro, 17-190-1, över Foxens utlopp och Dalslands kanal. Av typen holländsk bro, byggd 1942, med en spännvidd på 2,2 + 8,8 m, konstruktionslängd 61 m och bredden 4,5 m. Fri höjd 2 m och årsdygnstrafiken ca 470 fordon/dygn. Hydrauliskt öppningsmaskineri med hydraulmotorer samt med elmekaniskt regelmaskineri.

Karta https://goo.gl/maps/kbLy1

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73


Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB