Hamnspången i Uppsala

Hamnspången i Uppsala

Hamnspången är en gång- och cykelbro över Fyrisån i centrala Uppsala som förbinder Stadsträdgården med Kungsängen. Av typen holländsk bro, byggd 2012, med en spännvidd på 11 m, total brolängd 37 m, bredden 6 m och segelfri höjd 2,3 m. Ca 4 000 cyklister passerar över bron varje dag. Elhydrauliskt maskineri.

Karta https://goo.gl/maps/LfajA

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB