Vargöns kraftverk G1

Vargöns kraftverk G1

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934.
Vid detta kraftverk regleras höjden på hela Vänern.

Kraftverket innehöll ursprungligen två turbiner men byggdes under 1980-talet ut med ytterligare en turbin som togs i drift i februari 1989.
Fallhöjd 5,2 m, effekt 34 MW och en normal årsproduktion på 165 GWh/år.

Karta Vargöns kraftverk

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB