Slusstrappan i Trollhättan

Slusstrappan i Trollhättan

Slusstrappan är en av tre vilka är belägna i Gamle Dal och de inhyser slussleder från år 1800, år 1844 och år 1916. Slussen som används idag invigdes 1916 och har moderniserats under hand. Maxmåtten är längden 88 m, bredden 13,2 m och djupet 5,4 m. Nivåskillnaden i den s.k. Bergkanalen är 32 m vilket övervinns av slusstrappans fyra slussar, sluss två till fem från Vänern i Göta älv. Området är kulturminnesmärkt.

Karta https://goo.gl/maps/3N9lx

 

Share article

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB