Project Category: Vägbro

Brunneby

Brunneby

30 maj, 2014 , 10:29
Vägbro över Göta kanal i Brunnsby. Rullbro, byggd 1906 på Motala Verkstad, som ligger tvärsöver den nedre slusskammaren till Brunnsby…
Malfors (Ljungsbro)

Malfors (Ljungsbro)

25 april, 2014 , 08:14
Vägbro, 580-98-1, å Cloettavägen i Linköpings kommun. Rullbro, byggd 2006, med konstruktionslängden 20 m och bredden 5,4 m. Elhydrauliskt maskineri,…
Norsholm, svängbro

Norsholm, svängbro

15 april, 2014 , 15:44
Vägbro, 5-130-1, över Göta kanal vid Norsholms station (inre bron). Svängbro, byggd 1984, med spännvidden 10,1 m, konstruktionslängden 23 m och bredden…
Kungsör, landsvägsbron

Kungsör, landsvägsbron

15 april, 2014 , 15:16
Vägbro, 19-28-1, över Arbogaån i Kungsör. Klaffbro, byggd 1963, med spännvidden 12,8 m, konstruktionslängd 58 m och bredden 13 m. Segelfri…
Tosteröbron

Tosteröbron

15 april, 2014 , 14:40
Tosteröbron, 4-8-1, är en vägbro över Strängnässundet i Strängnäs. Svängbro, byggd 1936, med spännvidderna 30,3 + 30,3 m, konstruktionslängd 301 m,…
Järnvägsbro, Lidköping

Järnvägsbro, Lidköping

27 mars, 2014 , 09:17
Järnvägsbro, 3500-3162-1, över Lidan i Lidköping. Klaffbro, byggd 1952, med spännvidden 17,3 m, konstruktionslängd 56 m och bredden 6 m. Avstånd till…
Hudbron

Hudbron

26 december, 2013 , 10:54
Hudbron är en vägbro, 14-1817-1 på E6 över Hudälven. Balkbro, byggd 2010, med flera spännvidder varav den längsta 85 m,…
Nötesundsbron

Nötesundsbron

26 december, 2013 , 10:49
Nötesundsbron är en vägbro, 14-584-1, över Nötesund vid Vindön. Byggd 1966, med flera spännvidder varav den längsta är 110 m,…
Partihallsförbindelsen

Partihallsförbindelsen

26 december, 2013 , 10:45
Partihallsförbindelsen är en viadukt, 14-1800-1, på Västra stambanan mellan E45 och E20 i Göteborg. Byggd 2011 och har längden 1 150…
Smögenbron

Smögenbron

26 december, 2013 , 10:40
Smögenbron är en vägbro, 14-333-1, över sund vid Bäckevik. Balkbro, byggd 1970, med flera spännvidder varav den längsta är 27,5…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB