Project Category: Vägbro

Stallbackabron

Stallbackabron

26 december, 2013 , 10:38
Stallbackabron är en vägbro, 15-816-1, som tillhör både riksväg 44 och 45, belägen mellan Nyberg och Överby, passerar över Göta älv precis norr…
Sundsvallsbron

Sundsvallsbron

26 december, 2013 , 10:34
Sundsvallsbron är en vägbro, 22-1224-1, över Sundsvallsfjärden. Högbro, byggd 2014, med längsta spännvidden 170 m, konstruktionslängden 1 420 m, totala…
Tjörnbron

Tjörnbron

26 december, 2013 , 10:08
Tjörnbron är en vägbro, 14-498-1, över Askeröfjordenmellan Källön och Älmön. Snedkabelbro, byggd 1981, med spännvidden 366 m, konstruktionslängden 615 m och bredden…
Munkedalsbron

Munkedalsbron

25 december, 2013 , 15:40
Munkedalsbron är en vägbro, 14-1689-1, över Örekilsälven och på väg E6 vid Munkedal. Bågbro, byggd 2008, med spännvidd på 209,8…
Öresundsbron

Öresundsbron

25 december, 2013 , 15:38
Öresundsbron är en vägbro över Öresund som binder samman Sverige (Malmö) och Danmark (Köpenhamn). Högbron är en snedkabelbro, byggd 2000,…
Svinesundsbron

Svinesundsbron

22 december, 2013 , 14:39
Svinesundsbron är en vägbro, 14-1319-1, på E6 över Idefjorden vid Bjällvarpet. Bron förbinder Sverige och Norge. Bågbro, byggd 2005, med…
Älvsborgsbron

Älvsborgsbron

22 december, 2013 , 14:28
Älvsborgsbron är en vägbro, 14-614-1, som tillhör E6/E20 och passerar över Göta Älv väster om Göteborg. Hängbro, byggd 1966, konstruktionslängden…
Bergsnäsbron

Bergsnäsbron

19 december, 2013 , 12:45
Bergnäsbron är en vägbro, 25-12-1, över Lulefjärden vid Luleå Bergnäset. Dubbelklaffbro, byggd 1954, med spännvidden 36 m, konstruktionslängd 864 m och…
Forsvik

Forsvik

19 december, 2013 , 10:52
Vägbro, 16-359-1, över Göta kanal vid Forsvik. Enkelklaffbro, byggd 1956, med spännvidden 11,2 m, konstruktionslängden 12 m och bredden 10,4 m.…
Lyrestad

Lyrestad

19 december, 2013 , 09:31
Vägbro, 16-28-1, över Göta kanal vid Lyrestads kyrka. Olikarmad svängbro, byggd 1934, med en spännvidd på 11,8 + 5,8 m,…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
GAMLESTADSVÄGEN 4 B3 PLAN 4, 415 02 GÖTEBORG
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2023 STING AB