Projekt

Pågående projekt Järnvågen
Pågående projekt Järnvågen
7 mars, 2023 | 7 mars, 2023 | 16:13
Ombyggnation av Götatunneln för det nya området Masthuggskajen.
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
Pågående projekt Ny bro i Porsgrunn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:10
Ny projektering av GC bro i Porsgrunn. STING ritar styrsystem, maskineri och stöttar BUS med programmering
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
Pågående projekt Lemströmsbro Mariehamn
23 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:09
Projektering av nytt styrsystem, Fjärrstyrning och nytt elektromekaniskt maskineri.
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
Pågående projekt Programmering av ny bro, Stridsberg
7 mars, 2023 | 8 februari, 2023 | 11:07
Programmering av ny bro i Trollhättan.

Olidebron

En del av våra projekt genom åren

Lidingöbron (gamla)

Lidingöbron (gamla)

Klaffbro, byggd på 1920-talet, i Lidingö stad. Elektriskt maskineri med överliggande motvikt, kombinerad spårväg och GC-bana. Stängd sedan 2004. Karta https://goo.gl/maps/IUoGN…
Händelöbron

Händelöbron

Händelöbron, 581-28-1, är en järnvägs- och vägtrafikbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Klaffbro, byggd 1963, konstruktionslängden 116 m varav…
Västerbron

Västerbron

Västerbron, 180-10140-1, är en vägbro över Riddarfjärden på Långholmen. Bågbro, byggd 1935, med flera spännvidder varav den längsta 204 m,…
Mariebergsbron

Mariebergsbron

Mariebergsbron (f.d. lilla Essingebron), 180-10185-1, är en vägbro i Stockholms län. Balkbro, byggd 1937,  med flera spännvidder varav den längsta 29,6…
Norra Danviken

Norra Danviken

Norra Danviksbron, 30-10806-1, är en järnvägbro vid Slussen – Henriksdal i Stockholm. Klaffbro. Karta https://goo.gl/maps/mS1so  
Alängen

Alängen

Samverkansbro, 1491-2-1, över Ätran i Ulricehamn. Fast bro, byggd 2012, med spännvidden 26 m, totala brolängden 29 m och bredden 10,43…
Riksvägsbron i Motala

Riksvägsbron i Motala

Vägbro, 5-612-1, över Göta kanal i Motala. Klaffbro, byggd 1974, med spännvidden 12,5 + 4,4 m, konstruktionslängden 43 m och…
Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

Södertälje kanal lyftbro, järnvägsbro

Södertälje kanal lyftbro, 3500-5832-1, över Södertälje kanal. Järnvägsbro, byggd 2010, med spännvidden 57,7 m, konstruktionslängden 198 m och bredden 12,3 m.…
Slussbron, Södertälje

Slussbron, Södertälje

Slussbron i Södertälje. Dubbelklaffbro med elektriskt maskineri. Karta https://goo.gl/maps/UmDNr  
Gamla Lyrestad E20

Gamla Lyrestad E20

Gamla Lyrestad E20 var en vägbro, 16-574-1, över Göta kanal (södra bron) vid Lyrestads kyrka. Enkelklaffbro, byggd 1967, med en…
Strømsund bru

Strømsund bru

Strømsund bru är en vägbro i Kopervik, Norge. Enarmad klaffbro byggd 1978 och som idag är nationellt skyddad då det…
High Voltage Consulting AB

High Voltage Consulting AB

Beräkningsuppdrag för High Voltage Consulting AB avseende kraftledningsstolpar i cortenstål.  
Borenshultsbron

Borenshultsbron

Vägbro, 5-63-1, över Göta kanal i Borenshult, Motala. Rullbro, byggd 1951, med spännvidden 8 m, konstruktionslängden 8 m, totala brolängden 16 m…
Charlottenborgsbron

Charlottenborgsbron

Charlottenborgsbron är en vägbro, 5-608-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1983, med en spännvidd…
Hamnbron

Hamnbron

Hamnbron är en vägbro, 5-181-1, över Göta Kanal i Motala. Enkelklaffbro med rullsegment och pendelbockar, byggd 1939, med spännvidderna 5…
Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Riksvägsbron (gamla RV50-bron)

Riksvägsbron är en vägbro, 5-612-1, över Göta Kanal i Motala. Två enkelklaffbroar med rullsegment och pendelbockar, byggda 1974, med spännvidden…
Munkedal vägport

Munkedal vägport

Munkedal vägport km 109+777, 3500-958-1, är en järnvägsbro över GC-bana på bandelen Uddevalla-Strömstad. Balkbro, byggd 1929, med spännvidden 7,6 m,…
Angeredsbron

Angeredsbron

Angeredsbron är en vägbro, 14-713-1, över E6, Göta Älv, E45 och Norge/Vänerbanan vid Agnesberg. Balkbro, byggd 1979, med längsta spännvidd…
Vargöns kraftverk G1

Vargöns kraftverk G1

Vargöns kraftverk ligger i Göta Älv vid Vargön, byggd 1931-1934 och invigd 30 maj 1934. Vid detta kraftverk regleras höjden…
Olidans kraftstation

Olidans kraftstation

Olidans kraftstation ligger i Göta Älv i Trollhättan. Karta Olidan Histora År 1905 köptes företaget ”Nya Trollhätte Kanalbolag” och ombildades…
Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

Badpool Frihamnen – Pöl Harbour

Pöl Harbour är en flytande utomhusbassäng som ligger i Göta Älv utmed Kvillepiren i Frihamnen, Göteborg. Bassängens yttermått är ca 26 m lång…
Bro Frändeforsån

Bro Frändeforsån

Vägbro över över Frändeforsån, 15-1411-1, i Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 22 m, konstruktionslängden 23 m och…
Bro Dernäs

Bro Dernäs

Vägbro över avloppskanal N Åtorp, 15-1900-1, Brålanda. Samverkansbro, byggd 2014, med en spännvidd på 18 m, konstruktionslängden 19 m och bredden…
Västerkvarn

Västerkvarn

Vägbro, 19-131-1, över Kolbäcksån och Strömholms kanal vid Västerkvarn. Bro av typen holländsk klaff, byggd 1951, med en spännvidd på 7,2 m,…
Årstabron

Årstabron

Årstabron, 3500-15-1, är en järnvägsbro över Årstaviken i Stockholm. Valv, balk och bågbro byggd 1929 med konstruktionslängden 753 m, bredden…
Dafter

Dafter

Vägbro, 14-58-1, över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad. Fackverksbro, byggd 1957, med konstruktionslängden 160 m, bredden 4 m, längsta spännvidden…
Rösabergsvägen

Rösabergsvägen

Vägbro, 3501-96142-1, över bandel 251, km 22+665. Stålbro med brobaneplatta av trä, byggd 1898, med konstruktionslängden 23 m, bredden 5…

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB
OLIDEVÄGEN 9, 461 34 TROLLHÄTTAN
+46(0) 520 – 50 93 50
INFO@STING.NU

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER GBG AB
Lilla Stampgatan 1 B, 411 01 Göteborg
+46(0) 70 222 08 73

 

Certifiering

CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer Sting ska arbeta för att förebygga förorening i natur.
I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen.
Miljöhänsyn ska vara en viktig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Våra engagemang

Vi stödjer

Copyright © 2024 STING AB